Elian by Karl Ramirez

See video
Elian is a lullaby.
lyrics
Ipikit ang iyong mata, ipahinga ang isip
At paghandaan magagandang panaginip
Tandaan mong kayrami pang umaga na
Hinihintay ka kaya matulog na muna

Alam naming mahirap ang daan
Pero wag na wag kang kakabahan
At sa iyong pagpili ng kapalaran
Sana'y matandaan:
'Wag pumanig sa mapang-api kailanman